Elektrotehnički servis

Svatko od nas u svakodnevnom životu koristi električne instalacije i opremu. Naravno dogode se trenutci kada se ista pokvari i dotraje.

Kod popravka ili zamjene dijelova na električnim instalacijama i/ ili opremi potrebno je radove prepustiti stručnoj osobi.

Stručna osoba osim samog popravka, mora otkriti i uzrok kvara. Naš stručan tim pravilno će detektirati Vaš problem.

Naime SVE električne instalacije moraju biti predviđene i izvedene tako da osiguraju TRAJNI rad. Često otkrivamo da se same instalacije preopterete i koriste na neodgovarajući način. U takvim slučajima sam popravak kvara neće nas osigurati od ponavljanja istog.

Naši djelatnici predložiti će Vam način i riješenja koja moraju osigurati sigurnost i pouzdanost instalacija. Za to dajemo garanciju.