Elektrotehničke instalacije

Naša primarna djelatnost, uvođenje instalacija „jake i slabe“ struje u nove zgrade, kao i adaptacija instalacija kod preuređenja postojećih građevina.

Sve vrste instalacija, kao i nabava, ugradnja i spajanje sve opreme potrebne za svakodnevni život i poslovanje, naša su svakodnevnica.

U to spadaju ; rasvjeta, prekidači i priključnice IT mreža, WiFi, parlafoni, gromobrani, temeljni uzemljivači, prenaponska zaštita, tehnička zaštita…